Lokal storsatsing på nytt leilighetshotell

Denne uken måtte salgs— og markedsansvarlig Thomas Vaage ved Stavanger leilighetshotell flytte ut fra sin egen leilighet for å hjelpe tilreisende i nød.