• - Vi har ventet lenge på et nytt selvbyggerfelt i Stavanger, men dette har vi ikke råd til. Jeg er skuffet og føler at vi blir satt i bås. At vi ikke er gode nok, sier Tine Førland (20) oppgitt. Hun mener selvbyggerordningen har utspilt sin rolle. Lars Idar Waage

Selvbyggerbillett til 3 millioner