Snudde om vindmøller

Hå vil likevel ikkje ha tre vindmøller på Friestad sør i Hå. Nasjonal turistveg og mange konfliktar er blant grunngjevinga.