• Cornelius Munkvik

218 ofre fikk 22,3 millioner

Voldtatte kvinner kan få erstatning selv om politiet henlegger saken eller den tiltalte blir frifunnet i retten. I fjor fikk 218 kvinner i Norge rundt 100.000 kroner hver fra staten.