Kian Reme har sterke utfordrere som sokneprest

Domprosten lover menigheten en god prest, uansett.