Brustad krever tom korridor

Helsestatsråd Sylvia Brustad vil som hovedregel ikke ha korridorpasienter i Helse Vest i 2006. Det blir tøft for Stavanger Universitetssjukehus.