40.000 kroner for årsstudium i spansk

Universitetet i Stavanger skal begynne med spanskundervisning. Spanskstudentene må betale, mens det er gratis å studere andre språk.