Færre polititjenestemenn enn for sju år siden

Mangel på politifolk forplanter seg i hele virksomheten. Politiets Fellesforbund mener bemanningen i helgene er uforsvarlig.