Ja til FF-Resi, nei til utslepp

Hå kommunestyre ønskjer at FF-Resi si drift på Småhaugane skal kunna halda fram så lenge dei ikkje driv på ein måte som slepper ut miljøutgifter til luft eller vatn.