• Lars Idar Waage

Uavklart for Eiganestunnelen

Både det korteste og billigste, og det lengste og dyreste alternativet skal vurderes før en ny tunnel fra motorveien til Tasta bygges.