• Ole A. Mæland

Få turister ennå

Arbeidsfolk uten annet husrom fyller opp de fleste hyttene på Mosvangen Camping.