Kan tjene tusener på hobby uten å betale skatt

En hobby er både berikende og motvirker stress. Tjener du penger på hobbyen din, er overskuddet ofte skattefritt. Men slett ikke alltid.

 • Dag-Henrik Fosse
  Dag-Henrik Fosse
  Økonomijournalist
Publisert: Publisert:
 • Samleren kan selge skattefritt for millioner
 • Bærselgeren kan tjene 4000 kroner skattefritt
iconDenne artikkelen er over 15 år gammel

HOBBY: For mange er ikke fortjeneste viktig for hobbyen de dyrker. Men den finnes tusenvis av eksempler på at det som startet som en liten fritidssyssel etterhvert kom til å utvikle seg til en innbringende virksomhet.

Skal du da betale skatt av hobbyen din?

LØNNSOMT FOR SAMLERE: Du kan selge hjemmesnekrede gyngestoler og selvlagede keramikkfat skattefritt så lenge virksomheten ikke er egnet til å gi overskudd over tid.

— Har du møysommelig samlet frimerker eller mynter i flere år, og selger hele samlingen for flere millioner kroner, kan du putte inntektene rett i lommen uten å betale skatt, sier seksjonsleder Dag Løvaas i Skatteetaten.

 • Inntekt av hobby er i utgangspunktet skattefri. Men inntekter fra fritidsaktiviteter som til daglig er ditt yrke, må du betale skatt av inntekten. (Se hva du kan tjene uten skatt, i faktaboksen).

Dette innebærer eksempelvis at en advokat ikke kan påberope seg at innketker fra juridiske tjenester han yter en venn på fritiden, skal være skattefrie hobbyinntekter.

BÆR OG FRUKT: - Men hva om jeg har en hobby som er noe helt annet enn mitt daglige yrke, må jeg da skatte for inntektene?

 • I Skatteloven finnes det bare én bestemmelse om hvor mye du kan tjene på hobbyvirksomhet før du blir skattepliktig, og det gjelder et så avgrenset område som inntekt av naturproduksjon utenfor virksomhet.

Har du bærbusker eller frukttrær i hagen din, kan du tjene inntil 4000 kroner på salg hvert kalenderår, uten at du må oppgi beløpet på selvangivelsen. For ekte- eller samboerpar er grensen 4000 kroner for hver person. Dette gjelder all avkastning av hage- og naturprodukter som kan høstes fritt, også bær eller sopp som du finner i skogen eller på fjellet. Men tjener du mer, må du betale skatt av hele beløpet.

SAMME GRENSE I 23 ÅR: - 4000-kroners grensen har stått urørt siden 1984, sier seksjonslederen, som mener beløpet burde vært hevet til 8000 kroner for å være i tråd med prisstigningen. Grensen foreslås av Finansdepartementet og vedtas av Stortinget.

 • Hvordan kan jeg vite når inntekter fra hobbyen min skal beskattes?
 • Tjener du penger på andre hobbyprodukter enn de som er nevnt i Skatteloven, som egentlig er alt som ikke er naturprodukter, så er det opp til ligningskontoret å gjøre en skjønns- messig vurdering, sier Løvaas.

SKJØNN AVGJØR: - Skatteplikt er aktuelt når virksomheten er egnet til å gi overskudd over tid og er av et visst omfang.

 • Men dette er jo lite presist, og mange likningskontor vil vurdere like tilfeller ulikt, slik at noen må betale skatt der andre slipper. Hvorfor er ikke skattereglene klarere på dette området?
 • Det er vanskelig å ha klare beløpsgrenser for alt, sier Løvaas som mener slike regler lett vil kunne misbrukes.
 • Vi kan ikke kalle alt vi tjener i fritiden hobbyinntekt. Tjener du flere titusener hvert år på salg av stikkekofter eller bunadsskjorter, da er det grunn til å se om virksomheten går med overskudd. Selv om timelønnen er lav, er det forholdet mellom utgifter og inntekter som bestemmer om dette er næring eller hobby.

Har du overskudd over flere år, da ligger det et økonomisk motiv bak virksomheten, og du driver næring i skattemessig forstand og blir regnskapspliktig. Næringsoppgave (RF 1175) og personinntektsskjema (RF 1224) må fylles ut. Overskudd gir skatt. Vedvarende underskudd eller minimale overskudd i flere år, kan gi skattefritak.

Hobbykunstnere som gjerne selger malerier eller andre arbeider med gode inntekter ett år, for så å gå med underskudd andre år, kan etter skjønn gjerne få null i skatt av virksomheten alle årene, sier Dag Løvaas.

Publisert: