Kan få underjordisk milliardstasjon

Nationaltheatret stasjon står som modell for mulig milliardsatsing i Stavanger.