• Jan Tore Glenjen

Barnløse avgjør for barn og unge

Oppvekstpolitikere i Stavanger skal drive politikk for barn og småbarnsfamilier. Men bare fire av de 11 i kommunalstyret for oppvekst har barn selv.