Dobling av butikktyveri til Konfliktråds-megling

— Mange av dem som stjeler er under den kriminelle lavalder, sier Konfliktrådets leder Anne Lea.