Kulturpris til Steinar Eielsen

Sandnes kommunes kulturpris for 2008 går til komponisten og dirigenten Steinar Eielsen.