• Bernhard Veland

Underskriftskampanje mot nytt bygg