• Jan Ove Høgsveen

Personer fra 20 boliger flomevakuert