Påstander om frifinnelse eller 3 år og 8 mnd. fengsel