Dette vil småpartiene i Sandnes prioritere

MDG, KrF, V og SV vil alle ha eiendomsskatt på både næring og bolig. Her er listen over småpartienes viktigste budsjettprioriteringer.

KrF-leder Oddny Helen Turøy.
 • Julie Teresa Rege Olsen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

KrF sitt budsjettforslag:

 • Vil ha eiendomsskatt på bolig og næring. 40 millioner kroner i 2017 og 2018 og 60 millioner kroner årlig i de påfølgende årene.
 • Skole – 48,4 millioner kroner som blant annet skal styrke tidlig innsats i skolen og tilbakeføring innsparing barn og unge.
 • Omsorg – 54,5 mill. kr. til redusert innsparing i omsorg, foreldreinitiativ 2 framskyndes med oppstart april 2017 og økte tilskudd til frivillige organisasjoner.
 • Rusvern – 53 millioner kroner som blant annet skal gå til byprestene, ny midler for å tilrettelegge for at private ideelle organisasjoner skal kunne tilby ettervern og oppfølging i rusomsorgen og botilbud med heldøgns bemanning.
 • Framskynde Bogafjell ungdomsskole med ett år i forhold til rådmannens forslag.
MDG-leder Erlend Kristensen.

MDGs budsjettforslag:

 • Går inn for maks eiendomsskatt for både næring og bolig/fritidsbolig som ifølge MDG utgjør 742 mill. kr. i fireårsperioden
 • Vil ta opp lån til investeringer på 132 mill. kr.
 • Vil hente inn 33 mill. fra piggdekkavgifter.
 • Foreslår å innfører en lokal versjon av klimabelønningsordningen der 439 mill. fra eiendomsskatt går tilbake til næringslivet i form av til en miljø- og næringspakke.
 • Foreslår å tilføre skolesektoren 113,4 mill. kr. ekstra til blant annet tidlig innsats, øremerkede midler til leirskole, belønning til de skolene som har minst mobbing og trakassering.
 • Foreslår at støtte til frivillig arbeid styrkes med 36 mill i perioden.
 • 110 mill. kr. skal gå til å styrke lokaldemokratiet.
 • 160 mill til ulike støtteordninger for private hus, borettslag, hytter og for næringslivet.
 • Elektrisk ferje Oanes- Lauvvik til 30. mill. kr.
 • 148,5 mill til inkludering av de rusavhengige og hjelp til å bli rusfri.
Heidi Bjerga i SV.

SVs budsjettforslag:

 • Går inn for eiendomsskatt på bolig, verk, bruk og næring, og legger inn 40 millioner i 2017 og 50 millioner de neste årene. Vil legge inn et bunnfradrag for å skjerme de mest sårbare.
 • Foreslår å reversere en del av kuttene til skole, barn og unge, levekår og teknisk.
 • Foreslår å øke sosialstønaden med 2,5 millioner kroner, øke rammen til fysioterapi med 1 million og rammen for støtte til frivillige lag og organisasjoner med 1 million.
 • Foreslår at skolen får tilført 11 millioner i 2017 utover rådmannens forslag. Dette øker til 19 millioner for de tre siste årene i økonomiplanen.
 • Vil sette av 2 millioner til flere arbeidsplasser i Attende og ProService.
 • Foreslår å utsette en ny barneskole i sentrum, og heller bygge Skaarlia skole.

Venstres budsjettforslag:

Stor satsing på skole

 • Reversering av redusert ramme på 7,085 millioner kroner årlig fra 2017-2020
 • Fornyelse av IKT-parken på åtte millioner kroner i 2017 og to millioner kroner i 2018.
 • Venstre går sammen med alle de andre partiene inne for å legge inn 2,1 mill. årlig til leirskole.
Publisert:
 1. Eiendomsskatt
 2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 3. Kristelig Folkeparti (KrF)

Mest lest akkurat nå

 1. – Julebordsesongen er nå avlyst

 2. Falske eposter utgir seg for å være fra Helsenorge

 3. Slik ble Rogalands 20 rikeste gode for 15 milliarder

 4. Bensinstasjonssjefen på Ålgård tjente over 15 millioner i fjor

 5. Kjempeopplegg!

 6. Lønnen foreslås å øke med 45.000 kroner i en jafs. SV-lederen sier blankt nei. Ap går inn for lønnsfrys.