• Eli Karin Fosse er levekårsjef i Stavanger kommune. Hun har ledet arbeidet med demensplanen. Kåre Reiten er Høyre-politiker og leder for levekårstyret som går enstemmig inn for planen. Marie von Krogh

Flere demente skal få bedre hjelp tidligere

For å kunne gi et godt tilbud til personer med demens, har Stavanger laget en plan med 31 forbedringstiltak.