• Dette bildet viser plastfibre i Strandalia i Strand etter utfylling av steinmasser til Ryfast. Fylkesmannen/Naturvernforbundet i Strand

Fylkesmannen godtar ikke plastsøl i Rogfast

Når Vegvesenet nå søker om å dumpe Rogfast-stein i sjøen, er kravet at massene skal være helt fri for plastavfall.