Tenåringar meiner det er sunt å veksa opp på Hillevåg

Stian Nikolaisen (17) og Ole Andreas Hansen (18) meiner born har godt av å vekse opp i bydelar med utfordringar.