Festglad får likevel beholde lappen

Politiet får ikke ta lappen fra Thomas Nodland for manglende edruelighet i helgene. Det slår lagmannsretten fast og pålegger samtidig staten å betale saksomkostningene.