Innbruddsbølge kan ha nådd Stavanger

Tre innbrudd i Stavanger har likhetstrekk med flere innbrudd på Sørlandet og Jæren den siste tiden.