Nå blir det dyrere å parkere i sentrum

Nå kommer de lenge planlagte prisøkningene, for ikke å si å si pris— byksene, på offentlige p-plasser i Stavanger sentrum.