• Fylkesvein ble stengt etter raset på Randøy. Tor Inge Jøssang

Randøy-raset undersøkt av geolog

Mandag var geolog på Randøy for å undersøke fjellsiden hvor det gikk et ras sist uke som medførte at fylkesveien ble stengt.