• Nytt sykehjem i Lervig til 300 millioner kroner, ny ishall i Stavanger Forum til 220 millioner kroner og Jåtten Øst barnehage til 110 millioner kroner er blant de store nye prosjektene rådmann Inger Østensjø har funnet penger til i Handlings- og økonomiplan 2010-2013. Jon Ingemundsen

Stavanger bygger for 4 milliarder

Rådmann Inger Østensjø i Stavanger foreslår å investere 4 milliarder kroner i nye skoler, barnehager, sykehjem, bofelleskap og idrettsanlegg de neste fire årene.