• Stein Otto Alm med lovlig ombygd (før juni 20111) heldempet salongrifle (øverst). Originalen nederst.

Børsemaker vant våpentvist

Børsemaker Stein Otto Alm har fått tilbake bevillingen. Og ikke minst: 6000 våpeneiere, derav flere politifolk, får beholde ombygde salongrifler Politidirektoratet tidligere hevdet var ulovlig ombygd.