• Det manglet ikke på sang og musikk under fjorårets oktoberfestival. (Foto: Arrangør av oktoberfetivalen)

Ompa, ompa, skål!

Skal det være en tysk smakebit i Stavanger?