• Anders Minge

Flere anmeldelser i Rogaland

– Vi har hatt en jevn og god nedgang i antall anmeldelser siden 2001. I 2009 får den en knekk og vi ser en økning på 16 prosent. Det forteller politimester i Rogaland Geir Gudmundsen.