Forbered deg på mildværet

Helgen kan gi deg ubehagelige over— raskelser hvis du ikke er beredt på plussgradene. Rens opp rundt kummer på ditt fortau og sjekk takrennene.