Innbrudd i Søregata

Mye tyder på at innbruddet var godt planlagt.