• Sandnes bibliotek ligger i dag oppå garasjeanlegget til politihuset. Her kan biblioteket få ny inngang, som gjør adkomsten enklere for publikum. Elvegata i forgrunnen.

Politihuset kan bli kulturhus

Formannskapet i Sandnes går inn for å utrede om deler av politihuset i Sandnes kan bli nye lokaler for Sandnes kulturhus og for biblioteket.