• Redningsskøyta Hvaler

- Jeg er glad vi fant dem i tide

Her, på baugen av båten, klamret tre av de fire familiemedlemmene seg fast da «Hvaler» reddet dem. Moren hadde tatt seg over på holmen.