Byen skal vise at den setter pris på fortetting

I utbygde Stavanger er spørsmålet nå: Hvem er flinkest til å bruke byen om igjen?