• – Det må settes i verk opplysningstiltak mot unge menn, sier Asta Beate Håland.

- Sett i verk opplysningstiltak for unge menn

Asta Beate Håland i Kvinnegruppa Ottar mener voldtekter kan forebygges med opplysningstiltak for unge menn.