Satt fast etter utforkjøring

24-åringen ringte selv etter ambulanse og skal ha kommet fra uhellet uten alvorlige skader.