• Arbeiderpartiets ordførerkandidat Stanley Wirak viste stolt frem det som skal bli Sandnes kommunes nye frisklivssentral, Sandnes helsesenter, til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichen, AP. Hun lovet ham hjelp til å skaffe sykehjemsplasser til alle som trenger det innen 2015. Pål Christensen

Friske penger til frisklivssentral

600.000 kroner hadde helseministeren med til planlegging og etablering av frisklivssentral i Sandnes helsesenter. Sykehjemsutbyggingen skal kommunen få hjelp til over kommende budsjetter, lover Anne-Grethe Strøm-Erichsen, Ap.