• Reuters

Flytrafikken på Sola kan bli stanset av vulkanaske

Ved 8-tiden torsdag morgen kan flytrafikken på Sola bli berørt av vulkansk aske fra Island.