• Dette er de siste prognosene for askeskyen. Nede til høyre er for lørdag morgen klokken 06.00. Met Office

Gode utsikter for flytrafikken

Avinor er optimister når det gjelder helgens flytrafikk.