Flyekspert fra Stavanger tror piloter kan oppleve ubehagelig press om å fly i luftrom som ikke er askefrie

Inndelingen av luftrommet i tre forskjellige flysoner er ingen fullgod løsning for flysikkerheten.