Paven av Stavanger har falt!

Det var et spektakulært fall, aviser i mange land boltret seg i pikante detaljer. Men hadde Lars Oftedal virkelig gått «fra seng til seng» og fått så mange kvinner han ville?