Nei til opprenskning nederst i Figgjoelva

Fylkesmannen sier nei til bunnrydding med gravemaskin i utløpet av Figgjoelva.