• 120 asylsøkere skal bo i privatboliger i Randaberg og Rennesøy. Jarle Aasland

120 asylsøkere til Randaberg og Rennesøy

Hero Norge har tilbudt UDI å etablere desentaliserte asylmottak for inntil 120 asylsøkere som skal bo i privatboliger i Randaberg og Rennesøy.