• Pål Christensen

Drapsdømt anker til Høyesterett

Helge Ivar Breland Pedersen (39) anker drapsdommen til Høyesterett.