Millionutbetalinger etter flommen

Flommen i Rogaland betyr millionutbetalinger fra forsikringsselskapene.