• Grus, sand og stein er en betydelig eksportnæring i Ryfylke. Her er Norstone sitt steinbrudd i Nordmarka ved Tau. Tor Inge Jøssang

Tomt for sand om 15-20 år?

E6 i Østfold og flere flyplasser båndlegger i dag store sandressurser som samfunnet ikke kan nyttiggjøre. Tabbe ikke å ta ut massen først, mener Norstone-sjefen.