Regjeringa positiv til Ryfylkesamband

Regjeringa seier ikkje nei til Ryfast. Prosjektet får positiv omtale i Nasjonal Transportplan som blir lagt fram i dag. Det tyder likevel ikkje at Ryfast dermed får klarsignal nå.