• Anders Minge

Dagslaget gjør rent etter deg

De finner både handle-vogner og penger der de rydder kommunale områder. Dagslaget er et nytt arbeidstilbud der det sosiale er vel så viktig som lønna.